- Vilken färg ska jag ha på mina siffror och bakgrunder?
  - I vilken ordning kommer klasserna köra?
  - Hur avanmäler jag mig?
  - Finns det liveresultat och i så fall vart?
  - Vart ligger banorna som tävlingarna körs på?


  - Vilken färg ska jag ha på mina siffror och bakgrunder?
  Det är din licensklass, inte tävlingsklass, som bestämmer vilken siffer- och bakgrundsfärg du ska ha. Se paragraf 3.5.2 i Enduroreglementet...
Kolla alltså vilken licensklass du har, och titta sedan i tabellen nedan för att se vilken färgkombination som gäller.

Licensklass   Bottenfärg   Sifferfärg   Exempel
             
Ungdom   Vit   Svart   123
Junior   Grön   Vit   123
Senior   Gul   Svart   123
Elit   Röd   Vit   123
 
- I vilken ordning kommer klasserna köra?
  Det kommer variera från tävling till tävling. Den största faktorn är väderförutsättningarna och hur de påverkar banan. Till exempel, om det kommit massor med nysnö så funkar det inte riktigt att skicka ut Ungdom först. Detta gör naturligtvis att vi inte vet långt i förväg vilket Heat som kör först osv.
Vilken ordning och hur tidsschemat blir presenteras i PM inför varje tävling. Detta PM publiceras normalt de första dagarna i veckan för aktuell tävling.
 
- Hur avanmäler jag mig?
  Om du fått förhinder så måste du självklart avanmäla dig, annars får du inte tillbaks din anmälningsavgift.
Avanmälan sköts via Svemo TA
 
- Finns det liveresultat och i så fall vart?
  Javisst finns det liveresultat!
Du hittar dem på live.emx-timing.se
 
- Vart ligger banorna som tävlingarna körs på?
  Ja, det enklaste är väl att visa på en karta. Kolla Karta på Eniro