Kalenderdatum 180114
 


Resultat - Töreboda MK - UppdateratResultaten från Törebodas deltävling.


Beträffande heat 3:
Tävlingsledningen har fattat beslut att strukna prov på grund av överskriden tilldelad tid i heat 3 ska räknas in i underlaget för prisbedömning. Bakgrunden till detta är att aviseringen av ändrad tid inte varit tillräckligt tydlig.


Detta innebär en stor justering av resultatlistan. Tävlingsledningen har därför fattat beslutet att resultatlistan publiceras enligt SR Enduro 8.5.2. Detta innebär att en ny protesttid mot resultatet inleds. Enligt SR Enduro 8.9.3 är protesttiden fem dagar räknat från 2018-01-18 12:00.


Ev protester eller anmärkningar lämnas till timing@vintercupen.nu och beslut i ärendena fattas av tävlingsledaren.


En notering: I tidtagningssystemet noteras alla passeringar, även de som sker efter att den tilldelade tiden tagit slut. Detta innebär att det strukna provets tid enkelt tas fram genom att ta bort "raderingsmarkeringarna" på starten och målgången för provet. Tiderna på detta prov är med andra ord lika precisa som övriga prov. Orsaken till att rättningen sker först nu är att jag inte närvarade i samband med heat 3. Utrustningen är nu åter och sammanställningen är klar.


Justeringar efter protesttidens utgång:
Startnr 100 har återfått sitt sista prov som missats.
Startnr 1022 har återfått sitt sista prov.
 
DokumentDenDärListan.pdf
DokumentSammanställningHeat.pdf
DokumentSammanställningKlasser.pdf
DokumentVC 2018 - 2_6 - Heat 1 - Klassvis.pdf
DokumentVC 2018 - 2_6 - Heat 1 - Totalt.pdf
DokumentVC 2018 - 2_6 - Heat 2 - Klassvis.pdf
DokumentVC 2018 - 2_6 - Heat 2 - Totalt.pdf
DokumentVC 2018 - 2_6 - Heat 3 - Klassvis.pdf
DokumentVC 2018 - 2_6 - Heat 3 - Totalt.pdf

Publicerad av Johan Wahlström